Koran memorisatie sessie

Na een intakegesprek kijken we samen naar je hulpvraag. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar wat je tot nu toe heb gememoriseerd, welke memorisatieroute je volgt, hoeveel en hoe vaak je de Koran leest, je leestempo, je leesvaardigheid en welke spirituele objectieven je wilt bereiken. Heb je bijvoorbeeld hulp nodig bij het ontwikkelen van een goed memorisatie- en revisieschema, of heb je geen vast leesschema of zelfs helemaal geen structuur, maar je wilt wel heel graag de Koran (deels) memoriseren en een mooie band met het Boek van Allah opbouwen? Dan kan ik je daarbij helpen om samen met jou een plan van aanpak te maken. We bepalen vervolgens hoeveel sessies je nodig hebt ter ondersteuning, zodat je een zogenaamde ‘stok achter de deur’ hebt en na verloop van tijd op eigen kracht jouw spirituele band met het Boek van Allah kunt onderhouden.

De Koran is een Genezing, Leiding en Genade voor het hart en ziel van de gelovige. Het reciteren zowel als het memoriseren van de Koran, is een onmisbaar element in ons leven. Het brengt rust en vreugde voor de lezer. Allah zegt in de Koran:

“O mensen, voorzeker, er is een Vermaning van Jullie Heer tot jullie gekomen en een Genezing voor wat zich in jullie borsten (harten) bevindt en een Leiding en Genade voor de gelovigen.” (Sūrah Yūnus 10:57)

Overgeleverd door Abū Sa’īd al-Khudrī – Allah is tevreden met hem – hij verhaalt dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Allah, de Verhevene zegt: ‘Wie door de Koran wordt beziggehouden in plaats van Mij te gedenken en Mij te vragen, Ik zal hem geven wat beter is dan wat Ik anderen zou geven die Mij smeken. De superioriteit van Allah’s Spraak over alle andere spraak is evenredig met de superioriteit van Allah over Zijn schepping.” (At-Tirmidhī – ḥadīth ḥasan gharīb & Dārimī & Fatḥ al-Bāri)

Door de jaren heen heb ik meer dan dertig memorisatieschema’s of -technieken bekeken, waarvan tientallen zelf uitgeprobeerd. Op basis van die ervaring heb ik een paar nuttige schema’s kunnen ontwikkelen en reeds kenbaar gemaakt voor geïnteresseerden middels vele lessen. Als je alle schema’s naast elkaar legt en goed bestudeert, dan komen steeds drie essentiële zaken naar voren waar specialisten het unaniem over eens zijn, namelijk:

1. Voorbereiding van de memorisatie

2. Het memorisatieproces

3. Revisie van de memorisatie

Tijdens deze Koran memorisatie sessie bied ik jou stap voor stap een methode aan om één pagina per week te kunnen memoriseren en te reviseren.

‘Uthmān ibn ‘Affān – Allah is tevreden met hem – leverde over dat de Profeet ﷺ zei: “De beste onder jullie is hij die de Koran leert en hem aanleert.” (Al-Bukhārī, Muslim, Aḥmad, Ibn Mājah)

De Koran memorisatie sessie ziet als volg uit:

 • Intake gesprek en hulpvraag bekijken
 • Spirituele objectieven bespreken
 • Plan van aanpak schrijven
 • Opschrijven van je intentie
 • Uitleg hoe je een moodboard (sfeer bord) maakt
 • Datum voor je eerste Khatm inplannen
 • Eventueel een vervolgsessie inplannen; ‘stok achter de deur’
 • Einde sessie

Moodboard: een (digitale) collage van posterformaat. Het wordt gebruikt om een concept, idee, een gedachte of gevoel te visualiseren. Deze collage kan gebruikt worden om een sfeer weer te geven met behulp van afbeeldingen of notities. Een moodboard is een ideale methode om abstracte ideeën concreet te visualiseren.

Khatm: letterlijk “een zegel”. Wanneer je de Koran van kaft tot kaft volledig hebt uitgelezen, dan bereik je een Khatm. Vervolgens plan je weer vooruit wanneer de volgende Khatm gaat plaatsvinden.

Overgeleverd door ‘Abd Allah Ibn Amr – Allah is tevreden met hem – dat de Boodschapper van Allah ﷺ tegen mij zei: “…En reciteer de hele Koran binnen een maand.” Ik zei: ‘Ik kan meer reciteren (binnen een maand) en het argument ging door tot de Profeet ﷺ zei: ‘Reciteer hem dan binnen drie dagen.’ En in een andere versie: ‘Reciteer hem dan binnen zeven dagen en doe niet meer dan dat.’ (Al-Bukhārī nr. 5054)

Het intakegesprek duurt gemiddeld 30 minuten. De totale sessie kan zeker 3 uur tijd in beslag nemen. Afhankelijk van je hulpvraag kan het zelfs langer duren.

Kosten

Het intakegesprek kost € 40,- (bij mij thuis, op locatie of online via Zoom).

Kosten voor de hele sessie (gemiddeld 3 uur) inc. intakegesprek:

 • Bij mij thuis € 125,- (alleen mannen)
 • Op locatie € 125,- exclusief reiskosten (mannen, en vrouwen mits met een Maḥram)
 • Online via Zoom € 100,- (mannen, en vrouwen mits met een Maḥram)
 • Vervolg sessie € 40,- per uur

Maḥram: een familielid die Ḥarām (verboden) is voor jou om mee te trouwen

Contact

Zakariya Bosmans

Via mail naar: bosmans75@live.nl

Via WhatsApp: +31 621369333

Bankgegevens

Bosmans TM

NL32 RBRB 0965 3949 64

Een gedachte over “Koran memorisatie sessie

Voeg uw reactie toe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Site gebouwd met WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: